top of page

Accountancy

Uw vertrouwenspersoon behartigt uw dossier en evolueert zo mee met uw onderneming.  Zo staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en continuïteit. We staan zowel in voor de administratieve behandeling van uw dossier, de verdediging van uw dossier bij de fiscus en strategisch en fiscaal advies. 

Boekhouding

Wij nemen de verwerking van uw volledige boekhouding voor onze rekening en zorgen ervoor dat alle wettelijke en BTW-verplichtingen tijdig en correct worden afgehandeld.  Jaarlijks zijn zelfstandigen verplicht om een exploitatierekening op te maken.  Voor vennootschappen wordt er een balans en resultatenrekening opgemaakt die dienen als basis voor de vennootschapsbelasting en het neerleggen van de jaarrekening. 

Evaluatie en opvolging

Op basis van de ingeboekte cijfers kan u financiële rapporteringen (financiële analyse, kostprijscalculaties, cashplanningen,...) laten opmaken. Naargelang uw behoefte doen wij jaarlijkse of tussentijdse besprekingen, beoordelen we samen deze cijfers en formuleren wij hieromtrent een advies.   Onze ervaring leert ons dat een degelijke analyse van de sterktes en de zwaktes van uw onderneming vaak een rendementsverbetering als resultaat geeft.  Bovendien is het een essentiële stap als u strategische knopen moet doorhakken. 

 

Formaliteiten

Jaarlijks maken wij de verplichte notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur alsook het jaarverslag op.  Wij zijn aandachtig voor bijzondere procedures zoals belangenconflicten, alarmbelprocedure,...  Zo hoeft u zich daar ook geen zorgen meer over te maken en kan u zich concentreren op het verder uitbouwen van uw bedrijf.

Bedrijfsleiders

Wij optimaliseren uw loonpakket rekening houdend met de bestaande fiscale wetgeving en kunnen uw loonadministratie beheren.

bottom of page