top of page

vaste waarde - puntjes op de i

  • wat is de impact van de aankoop van een onroerend goed op mijn onderneming?

  • is mijn rapportering correct en efficiënt?

  • hoe krijg ik een beter zicht op de financiële status van mijn onderneming?

  • zijn de interne processen geoptimaliseerd?

  • zijn de bruto-marges correct?

Met de huidige fiscaliteit en wetgeving, is het geen evidentie om een volledig en duidelijk overzicht te hebben van de impact van verschillende strategische beslissingen op uw onderneming. 

 

De financiële status van een bedrijf is een cruciale informatiebron om strategische beslissingen te nemen en de focus van het bedrijf te bepalen en op te volgen. Die informatie valt echter niet altijd helder af te leiden uit de ontvangen documenten. Vaak wordt data uit verschillende bronnen gecombineerd wat de opvolging niet vergemakkelijkt.  Via ons online boekhoudplatform en klantenportaal scheppen we orde in de chaos en krijgt u meer inzicht en controle.  Zo kan u op interactieve wijze inzicht  krijgen in omzet, aankopen, bruto-marges, kosten, resultaat, openstaande banksaldo's enz.  

 

Wij optimaliseren uw fiscaal resultaat binnen de fiscale en juridische wetgeving.

bottom of page