top of page

UBO register

Wellicht heeft u al vernomen dat elke uiteindelijke begunstigde (UBO) van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts en maatschappen moeten worden opgenomen in het UBO register tegen 30 september 2019. Elke wijziging na 30 september 2019 omtrent de UBO dient binnen de maand te worden meegedeeld in het UBO-register. De juistheid van de informatie moet ook jaarlijks worden bevestigd.


Het UBO register moet worden ingevuld door de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschappen, beheerders van vzw’s en stichtingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het register.


Ingeval van inbreuk op de bepalingen inzake de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke begunstigden, zijn de bestuurders/zaakvoerders onderworpen aan de verschillende boetes:

  • een strafrechtelijke en administratieve boete van 250 EUR tot 50.000 EUR;

  • een administratieve boete n.a.v strijdigheid wetboek van 50 EUR tot 5.000 EUR.


Deze boete wordt opgelegd per nalatige bestuurder en kan niet ten laste van de vennootschap worden genomen.


Contacteer ons gerust indien u wilt dat wij deze formaliteit voor u vervullen.Rens Accountants

bottom of page