top of page

overdracht - tijd voor iets nieuws

Wij hebben de know-how in huis om u te begeleiden en te adviseren bij de overdracht van uw onderneming.  Een overdracht kan zowel een verkoop als een overdracht naar de volgende generatie betekenen.  In geval van een verkoop kunnen wij u adviseren omtrent de waarde van uw bedrijf alsook het bijstaan in het verkoopproces.

Ook kunnen wij u bijstaan bij uw vermogensplanning, om uw financieel comfort te kunnen garanderen, ook wanneer u professioneel niet meer actief bent. Wij brengen alle bestanddelen van uw vermogen in kaart en simuleren uw inkomsten en uitgaven voor de toekomst.

 

Wij bouwen aan een overzichtelijk plan waarin de opbouw van uw vermogen, de cash-stromen, het familiaal vermogensrecht en het fiscaal recht worden samengebundeld. Daarbij begeleiden wij u met de gepaste juridische structuren zoals Belgische stichtingen en fondsen.  Onze adviezen staan los van enige productverkoop waardoor deze volledig objectief blijven.

bottom of page