top of page

starter - dromen en ondernemen

U heeft beslist om de sprong van idee naar uitvoering te wagen.  Proficiat!  Creativiteit, inzet en moed zijn bepalend voor een succesvolle zaak.  Daarnaast neemt uw kans op duurzaam succes exponentieel toe als u van bij het begin de juiste keuzes maakt.   Wij brengen voor u de mogelijkheden in kaart en helpen u alle nodige beslissingen te maken.

 

Eenmanszaak of vennootschap

 

Wij maken voor u alle nodige afwegingen: hoe risicovol is uw beroep? Is er een grote behoefte aan externe middelen?  Wilt u samenwerken met anderen?  Speelt uw gezin een rol in uw zaak?

Kortom, wij zoeken uit welke juridische vorm in uw specifieke situatie het meest optimaal is.  

 

Opstart

 

Eens de nodige knopen doorgehakt zijn, starten wij voor u de juiste procedures op: inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, aanvraag van vergunningen, statuut sociale zekerheid en ziekenfonds, activeren van het btw-nummer, starten van de boekhouding, opzetten van de loonadministratie,...  

 

Financieel

 

Kan u wat ondersteuning gebruiken bij het opmaken van uw financieel plan?  Heeft u extern kapitaal of een lening nodig?  Wij begeleiden u stap voor stap om tot een realistisch en duurzaam plan te komen en begeleiden u in de gesprekken met de bank of externe investeerders.

 

En dan nu, ondernemen!

bottom of page